Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valen Uppstartsplanering Brandbergens förskolor

Skapad 2019-06-11 15:13 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Syfte:

 

Fokus område som vi valt: Stillhet- rörelse- balans.

Vårt syfte med projektet är att vi vill ge barnen möjlighet att finna ro under sin vistelse tid på förskolan, att barnen ska få en balans mellan aktivitet och vila.

Uppstartsfråga:

 

Vilka sånger intresserar barnen? Hur strukturer vi upp samlingen för att det ska vara rofyllt, tryggt och bra för alla.

Avdelningens egna värdeord: 

Trygghet och gemenskap
Likvärdighet
Respekt

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

 

 

Vi använder oss utav verbal kommunikation samt visuellt stöd i våra samlingar.

 

-Digitalt och ​ analogt:

 

 

Vi använder oss inte utav digitala verktyg under våra samlingar.

 

Bildstöd, sångtexter, träsiffror är analoga verktyg som vi använder oss utav.

 

-Normkritik och Normkreativitet:

 

 

Vi uppmärksammar alla barn på samlingen, genom att visa bilder på alla barn som är här.

 

-Barns rättigheter:

 

 

Barnen får själva vara delaktiga om de vill delta på samlingen eller inte.

 

Vi utgår från vilka sånger som intresserar barnen, och använder oss utav en sångpåse med olika bilder som representerar olika sånger, som barnen själva får välja.

 

Gruppindelning:

 

På vår avdelning har vi barn som lätt går upp i affekt. Vid uppstartsveckorna hösten 2019 kommer vi kunna observera hur vi kommer att dela upp barnen.

 

Vi fortsätter med vårt samarbete med andra avdelningar på förskolan.

 

Det här blir vårt observationsfokus:

 

Vi riktar in oss på barnens intressen när vi observerar barnen.

 

 Vi observerar med hjälp utav fotografering/filmklipp med Ipads samt block och penna.

 

Så här dokumenterar vi:

Vi skriver månadsvis SKA arbeten i Unikum.

Vi skriver individuella lärloggar på Unikum.

Vi skriver avdelningslärloggar.

 

Så här delar vi upp pedagoger:

 

Vi arbetar 1 mot 1

 

Den som ansvarar över barnet dokumenterar för dagen.

 

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Tid. Planera tiden:

Så här reflekterar vi:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: