Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildning - Naturvetenskap; experiment med tema vatten

Skapad 2019-06-11 17:18 i Äventyrets förskola Säter
Vi starde upp med expriment med vatten
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Vatten eftersom det är något som finns i barnens vardag.Vatten finns i olika form såsom is, snö, dimma, ånga etc. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exmpel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. 
Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera och utmanas i sitt sociala samspel.

Metod

Vi kommer att ha planerade aktiviteter med experiment varje vecka, med vatten som tema. Under vinterhalvåret använder vi snö i våra experiment. Barnen får undersöka vad händer med snö om man.. vad som flyter, sjunker, vad händer med vatten i kyla, kallt varmt vatten, russinhissen, kanel i vatten och andra roliga experiment. Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.
Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Dokumentation i lärprocessen

Vi kommer att dokumentera i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: