Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-06-11 18:26 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under läsåret kommer vi på olika sätt arbeta med etik och moral.Etik och moral innebär många olika begrepp, t.ex. rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.Dessa begrepp är bra att använda när vi resonerar om moraliska frågor om pojkars och flickors identiteter, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Innehåll

Syfte:

Genom att lyfta upp frågor om etik och moral kommer du ges möjlighet att reflektera över livsfrågor som din egen och andras identitet. Du ska även resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp.

Andra frågor som kommer att diskuteras och reflekteras över handlar om "Hur ett liv ska vara för att vara bra samt vad det innebär att göra gott?"

Arbetssätt:

Arbete kommer att ske fortlöpande under läsåret där vi lyfter fram olika dilemman där vi reflekterar, resonerar och argumenterar kring olika moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. Vi kommer även att lyfta upp mänskliga rättigheter och vad som menas med det.

Vi kommer bl.a. att ha gemensam högläsning med tillhörande diskussioner utifrån boken "Du & jag" (av Katarina von Bredow), se olika filmklipp, t.ex. "Stå upp för de tysta" samt i samband med FN-dagen se ett bildspel på hur barn i världen bor och sover. 

 

 Bedömning:

Bedömning sker genom att vi ser att du är delaktig i våra diskussioner och reflekterar, resonerar och argumenterar kring olika moraliska frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: