👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen år 5 Hösten 2019

Skapad 2019-06-11 18:48 i Loviselundsskolan Stockholm Grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
MatteBorgen Direkt 5A

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Läroplanens centrala innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken MatteBorgen. Diagnoser görs efter varje kapitel.

 

Kapitel 1 "Stora tal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".


"Kapitel 2 Geometri"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area.
 • använda enheterna cm ² och m ² för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.


"Kapitel 3 Decimaltal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.


"Kapitel 4 Vikt och volym"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • växla mellan olika volymenheter.
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • växla mellan olika viktenheter.


"Kapitel 5 Temperatur och diagram"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern.
 • läsa av och förstå linjediagram.
 • rita linjediagram.
 • räkna ut medelvärde.
 • läsa av och försåt cirkeldiagram.

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnoser, mattetest och arbetet i klassrummet och dokumenteras i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar.

Rita gärna en matteskiss eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Kapitel 1 Stora tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
1a. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Hur kan eleven läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
1b. Ordna tal efter storlek
Hur kan eleven ordna tal efter storlek?
Eleven har grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper att ordna tal efter storlek.
Eleven har goda kunskaper att ordna tal efter storlek.
Eleven har mycket god kunskaper att ordna tal efter storlek.
1c. Subtraktionsuppställning
Hur kan eleven använda uppställning vid subtraktion?
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
Eleven har goda kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
Eleven har mycket god kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
1d. Multiplicera stora tal med nollor
Hur kan eleven multiplicera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
Eleven har mycket god kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
1e. Dividera stora tal med nollor
Hur kan eleven dividera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att dividera stora tal med nollor.
Eleven har mycket god kunskaper att dividera stora tal med nollor.
1f. Problemlösning
Hur kan eleven redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram"?
Eleven har grundläggande kunskaper att redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram," men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."
Eleven har goda kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."
Eleven har mycket god kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."

Kapitel 2 Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
2a. Räkna ut en rektangels area
Hur kan eleven räkna ut en rektangels area?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut en rektangels area, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut en rektangels area.
Eleven har goda kunskaper att räkna ut en rektangels area.
Eleven har mycket god kunskaper att räkna ut en rektangels area.
2b. Använda enhetera cm ² och m ² för area
Hur kan eleven använda enhetera cm ² och m ² för area?
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area.
Eleven har goda kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area.
Eleven har mycket god kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area.
2c. Använda enheterna meter, kilometer och mil
Hur kan eleven använda enheterna meter, kilometer och mil?
Eleven har grundläggande kunskaper attanvända enheterna meter, kilometer och mil, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
Eleven har goda kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
Eleven har mycket god kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
2d. Förstå och använda skala
Hur kan eleven förstå och använda skala?
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå och använda skala, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå och använda skala.
Eleven har goda kunskaper att förstå och använda skala.
Eleven har mycket god kunskaper att förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
3a. Vad decimaltal och "en hel" innebär
Hur förstår eleven vad decimaltal och "en hel" innebär?
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Eleven har goda kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Eleven har mycket god kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
3b. Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Hur skriver eleven decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Eleven har goda kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
3c. Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Hur skriver eleven tal som heltal med tiondelar och hundradelar?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
3d. Storleksordna decimaltal
Hur kan eleven storleksordnar eleverna decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att storleksordnar decimaltal.
Eleven har mycket god kunskaper att storleksordnar decimaltal.
3d. Addera och subtrahera enkla decimaltal
Hur kan eleven addera och subtrahera enkla decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Eleven har mycket god kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
4a. Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Hur kan eleven jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter?
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven har mycket goda kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
4b. Växla mellan olika volymenheter
Hur kan eleven växla mellan olika volymenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
4c. Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Hur kan eleven jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram?
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
4d. Växla mellan olika vikterenheter
Hur kan eleven växla mellan olika viktenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika viktenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika vikterenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika viktenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att växla mellan olika viktenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
5a. Läsa av termometern
Hur kan eleven läsa av termometern?
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av termometern, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av termometern.
Eleven har goda kunskaper att läsa av termometern.
Eleven har mycket goda kunskaper att läsa av termometern.
5b. Läsa av och förstå linjediagram
Hur kan eleven läsa av och förstå linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
5c. Rita linjediagram.
Hur kan eleven rita linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att rita linjediagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att rita linjediagram.
5d. Räkna ut medelvärde
Hur kan eleven räkna ut medelvärde?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde.
Eleven har goda kunskaper att räkna ut medelvärde.
Eleven har mycket goda kunskaper att räkna ut medelvärde.
5e. Läsa av och försåt cirkeldiagram
Hur kan eleven läsa av och försåt cirkeldiagram.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att läsa av och försåt cirkeldiagram.