Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fönsterljusstake med broderad tyngd, År 5.

Skapad 2019-06-11 20:17 i Kungsgårdsskolan Säter
FÖNSTERLJUSSTAKE MED BRODERAD TYNGD, Åk 5.
Grundskola 5 Slöjd
FÖNSTERLJUSSTAKE MED BRODERAD TYNGD, År 5. Ett samarbete i trä/metall och textilslöjden där eleverna får använda flera olika material och tekniker för att de ska kunna tillverka sin personliga ljusstake.

Innehåll

 SYFTE

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar materialen och redskap/verktygen.

 

 ARBETSSÄTT

 - Du får lyssna/titta och få information och ta till dig enkla instruktioner.

-  Du får på textilslöjden pröva på att brodera minst 5 olika broderistygn, ex stjälk-, langett-, kedjestygn mm  på ett linnetyg, som sammanställas till ett

   personligt bokmärke. 

 - Du får sedan designa och brodera med ullgarn på ulltyg/kläde din egen tyngd  med en tofs eller garnboll till din fönsterljusstake. 

-  Du får i träslöjden formge och framställa föremål i olika material  i träslöjden ex furu och aluminium med lämpliga redskap och verktyg

    ex pelarborrmaskin och kulhammare.

 - Du ska utvärdera och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i din loggbok när du reflektera din arbetsinsats och över hur du arbetar.

 

Du kommer att få kunskap om:

 - Genom att du lyssnar på genomgångar/instruktioner i både trä och textilslöjd hur man använder de olika verktygen/redskapen på ett                  grundläggande och ändamålsenligt sätt, för att kunna tillverka din ljusstaken med tyngd och garnboll/tofs.

- I textilslöjden får du lära dig att brodera olika stygn på linnetyg till bokmärket och sedan får du designa din personliga tyngd i ulltyg/kläde              med en garnboll/tofs med de broderistygn du lärt dig när du tillverkat ditt bokmärke. 

 

Bedömning

  Du bedöms utifrån:

 -  Din förmåga att följa ett mönster/skiss.

 -  Din förmåga att följa muntliga instruktioner.

 -  Din förmåga att använda hantverkstekniker och hantverk/redskap på ett ändamålsenligt sätt.

 -  Din förmåga att föra arbetet framåt.

 -  Din förmåga att motivera dina val och utvärdera din arbetsinsats.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Slöjd Matris 5

Kunskapskrav
Behöver extra stöd
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmåga
Skapa föremål med hjälp av olika material
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Använda redskap, verktyg
 • Sl
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Se olika tekniker.
Du kan hjälpa till att göra en ide bättre när du ser exempel i slöjden.
Välja tillvägagångssätt
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt
Analysera och värdera ditt arbete.
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden
Tolka vad slöjdföremålet kan berätta
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: