Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK: FRUKOST åk 7-9

Skapad 2019-06-11 21:33 i Getingeskolan Halmstad
Inriktning: Frukost Mål: Syftet är att få förståelse för frukostens betydelse för hälsan och lära sig planeringen och arbetet kring en god och näringsrik frukost med hänsyn till olika målgrupper, näringsbehov, kostnad, hygien och miljö. Ämne: Hem- och konsumentkunskap I dagligt tal "Hemkunskap"
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Ämne: Hem- och konsumentkunskap

I dagligt tal "Hemkunskap"

Här får eleven möjlighet att lära sig grundläggande rutiner i vardagslivet som berör mat, hälsa, hemmet och närmiljön

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att:

- Samspela med andra

- Se kopplingen mellan måltider, hälsa, konsumtion och livsstil

- Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön

- Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Innehåll

Förmågor

I en process där tanke, sinne och handling samverkar ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor vardagsmiljön med fokus på: mat, måltider, konsumtion och hälsa.

Centralt innehåll

Vi kommer att gå igenom följande områden:

Detta ska du lära dig

Du ska få lära dig:

- Matlagning: Enkla metoder för att tillaga en frukost, både på egen hand och tillsammans med en klasskamrat.

- Livsmedel: Namn, användningsområde, förvaring etc.

- Kost och hälsa: Frukostens betydelse för hälsan, dygnets måltider, människors olika näringsbehov, kostcirkeln, frukt och bär etc.

- Vardagliga arbetsuppgifter: Dukning, diskning, städning  i köket, hygien kring måltiden samt sophantering och återvinning.

- Konsumtion: Dyr och billig mat, planering av inköp.

- Miljö:  Miljömärkning, ursprungsland etc.

- Mattraditioner: Matseder nu och förr, säsongsmat

- Samarbete

- Planering 

- Skolcafé: Planering, försäljning, priser, bakning etc

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2015 

Detta ska vi arbeta med

Arbetssätt:

Vi kommer ha hemkunskap en gång i veckan i skolans gemensamma hemkunskapssal. Under lektionen varvar vi praktiskt köksarbete med teoretiska arbetsuppgifter och gemensamma genomgångar och diskussioner. Utöver köksarbete och städning kommer arbetssättet bestå av bland annat filmvisning, stenciluppgifter och pyssel.

Undervisningen sker muntligt och med text, bild och tydliggörande text- och symbolbilder (SymWriter). I salen finns personal som ger stöd utöver hem- och konsumentkunskapsläraren.

Arbetsområde: 

- Frukost

- Skolcafé: Varje vecka är elever från särskolan med och ansvarar över ett café på skolan. Här säljs bland annat kakor och bullar som eleverna själva har bakat. En eller två elever från varje klass turas om med bakningen som äger rum under en del av hemkunskapslektionen. Eleverna som bakar är även med vid gemensamma genomgångar med resten av gruppen, men bakar under den praktiska delen av lektionen. 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2015  

Kunskapskrav

Kunskapskraven är följande:

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2015

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 6
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: