Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lovskola matematik 2019

Skapad 2019-06-12 10:43 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Uppgifter till lovskola matematik.

Innehåll

Du ska arbeta med Gleerups digitala mattebok åk 8. Du behöver träna och visa kunskap om följande centrala innehåll och förmågor:

Kap 1 - Tal och räknesätt

Du har tidigare under terminen visat att du kan en del kunskaper inom tal och räknesätt, men du behöver träna lite mer med problemlösning med blandade uppgifter.

Förslag: gör följande på Gleerup:

mönster, talföljder och vårt talsystem: uppgift 1001-1010 (id: a891)

problemlösning: p1-p8 (id: a891)

addition och subtraktion: uppgift 1076-1103 (id: a261)

multiplikation med små tal: uppgift 1104-1132 (id: a892)

division med små tal: uppgift 1133-1155 (id: a625)

problemlösning: p1-p8 (id: a825) 

 

Kap 2 - Negativa tal och potenser

Du har tidigare under terminen visat att du kan en del kunskaper inom negativa tal och potenser, men du behöver träna lite mer med blandade procentuppgifter.

Förslag: gör följande på Gleerup:

tal mindre än noll: uppgift 2001-2013 (id: a300)

räkna med negativa tal: uppgift 2014-2029 (id: a428)

problemlösning: p1-p11 (id: a944)

potenser: uppgift 2076-2092 (id: a987)

tiopotenser: uppgift 2093-2109 (id: a778)

små tal potensform: uppgift 2110-2125 (id: a825) 

problemlösning: p1-p4 (id: a674)

 

 

Kap 3 - Bråk och procent

bråk och procent - begrepp, metod, problemlösning/ och resonemang 

Förslag: gör följande på Gleerup:

bråkform och blandad form: uppgift 3001-3014 (id: a769)

förlänga och förkorta: uppgift 3015-3019 (id: a406)

från bråk till decomaltal: uppgift 3020-3032 (id: a610)

jämför bråk: uppgift 3033-3045 (id: a922)

addition och subtraktion - lika nämnare: uppgift 3046-3053 (id: a704)

addition och subtraktion - olika nämnare: uppgift 3054-3067 (id: a605) 

multiplikation och division: uppgift 3068-3080 (id: a210)

diagnos (id: a355)

 

 

 

Kap 4 - Omkrets och area

omkrets och area -  begrepp, metod, problemlösning

Träna på att beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel, förklara samband mellan omkrets och area och beräkna skala samt göra försoringar och förminskningar när skalan är känd.

Förslag: gör följande på Gleerup:

cirkelns omkrets: uppgift 4001-4019 (id: a836)

cirkelns area: uppgift 4020-4031 (id: a173)

arean av parallelogrammer: uppgifter 4032-4042 (id: a351)

arean av trianglar: uppgift 4043-4045 (id: a518)

sammansatta områden: uppgift 4046-4053 (id: a188)

samband omkrets - area: uppgift 4054-4063 (id: a589)

skala: uppgift 4118-4129 (id: a483)

längdskala och areaskala uppgift 4130-4140 (id: a990)

diagnos k1-k7 (id: a686)

Träna gärna mer på spåret 1  (id: a110) och 2 (id: a326) för att utveckla din förmåga att blandade uppgifter med problemlösning.

 

 

Kap 5 - Uttryck och ekvationer

uttryck och ekvationer: begrepp, metod, problemlösning/ och resonemang 

Träna på att förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser, beräkna värdet av bokstavsuttryck, teckna och lösa olika typer av ekvationer och använda ekvationer för att lösa problem.

Förslag: gör följande på Gleerup:

uttryck med bokstäver: uppgift 5001-5011 (id: a569)

förenkla uttryck: uppgift 5012-5025 (id: a105)

värdet av uttryck: uppgift 5026-5035 (id: a276)

diagnos d1-d6 (id: a167)

ekvationer betyder likhet: uppgift 5104-5110 (id: a175)

att lösa ekvationer: uppgift 5111-5123 (id: a578)

ekvationer med parenteser: uppgift 5130-5143 (id: a241)

Gör gärna diagnos (id: a503) och träna  mer på spåret 1  (id: a629) och 2 (id: a292) för att utveckla din förmåga att blandade uppgifter med problemlösning.

 

 

Kap 6 - Volym och area

volym och area: begrepp -  begrepp, metod, problemlösning/ och resonemang 

Träna på att rita och beräkna volymen av rätblock, växla mellan olika volymenheter, beräkna volymen av cylindrar samt känna till samband mellan längdskala, areaskala och volymskala.

Förslag: gör följande på Gleerup:

rätblock: uppgift 6001-6009 (id: a911)

volymenheter: uppgift 6010-6024 (id: a522)

volymen av ett rätblock: uppgift 6025-6231 (id: a614)

problemlösning p1-p4 (id: a817)

cylinderns volym: uppgift 6083-6089 (id: a966)

längdskala, areaskala och volymskala: uppgift 6090-6095 (id: a886) 

Gör gärna diagnos (id: a457) och träna  mer på spåret 1  (id: a330) och 2 (id: a621) för att utveckla din förmåga att blandade uppgifter med problemlösning.

 

 

Matriser

Ma
Lovskola matematik 2019

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsanvändning
I vilken grad eleven visar kunskap om och kan använda sig av matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvalitén på de metoder eleven väljer använder och hur väl eleven använder metoderna.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan ge förslag på alternativa lösningsmetoder. Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser problem genom att välja och använda olika strategier.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet.
Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetoder. Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet.
Kommunikation
Kvalitén på elevens redovisningar och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska språket i tal och skriftliga redovisningar.
Dina redovisningar går i huvudsak att följa. Det matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningar är tydliga och ändamålsenliga. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningen är ändamålsenliga och effektiva och fokuserar på det väsentliga i lösningen. Det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Resonemang
Kvalitén på elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för du till viss del resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: