Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2019-06-12 10:45 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Vi planterar olika saker utifrån barnens tankar och försöker sätta dessa i ett 10 års perspektiv.

Innehåll

 


Planering av undervisning

 

 

 

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

När vi introducerade  jord så var barnen nyfikna på plantering av olika slag.

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Att barnen ska få en introduktion i plantering med hjälp av sina egna tankar

 

 

Barnens fråga / hypotes

Vad händer om man planterar godis? Äppelkärnor? Päronkärnor? Eller en bil?

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Få igång barnens tankar och fantasi, lära sig tänka i ett längre perspektiv.

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

 

 

 

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Sitta i helgrupp och påminna dem om när vi förra gången pratade om jord och vad de då sa. Plantera de olika förslagen som barnen hade givit. Låta barnen bestämma hur vi ska plantera och hur vi ska ta hand om våra planteringar. Dokumentera genom att rita hur de tror att detta ser ut om 10 år.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Inomhus på tomatmattan

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Ganska avvaktande och inväntande på barnens tankar och idéer

 

 

Val av material

 

Mjölkkartonger, jord, kärnor, leksaksbil och godis

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Ta kort och skriva sammanfattning. Låta barnen dokumentera genom att tänka på 10 årsperspektivet.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Skriva i veckobrevet och sätta upp dokumentation på dokumentationsväggen.

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Titta på våra planteringar med jämna mellanrum. Låta barnen själva få titta och vattna när de känner att det behövs.

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

Det kom mycket härliga tankar och reflektioner. 10 års perspektivet förstod de flesta och de kunde spinna vidare på vår uppgift.

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

Jag glömde nämna hur ömtåliga växter är så när ena äppelkärnan började växa så blev den förstörd av nyfikna barnfingrar. Resten av uppgiften gick bra och barnen har pratat om sina framtidsbilder och kunnat följa projektet när de själva velat.

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

Vi ställer ut det på kommunhuset så att fler får ta del av barnens tankar och våra planteringar.

 

 

 

Checklista för planering av undervisning

 

-         Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande

 

 

 

Barnen bör få:

 

o   Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor

 

o   Utforska samma kunskap på flera olika sätt

 

o   Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas

 

o   Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö

 

o   Möjlighet att utforska projektet i deras vardag

 

o   Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem

 

o   Få hjälp att analysera, sortera och se mönster

 

o   Utforska under tillräckligt lång tid

 

o   Få tid för inkubation och vila

 

o   Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande

 

o   Utforska sina egna intresseområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                      

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: