Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt

Skapad 2019-06-12 10:53 i Förskolan Tärnan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla förmågan att känna och visa respekt för allt och alla.

 

 

Aktivitet:

Vi gör utflykter i vår närmiljö.

Vi uppmärksammar barnen på att lyssna till varandras åsikter och känslor

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi gör ofta utflykter till skog och strand för att barnen på ett lustfyllt sätt ska få förståelse för djur och natur och på så sätt växer respekten för naturen fram på ett naturligt sätt.

I den dagliga verksamheten uppmuntrar vi barnen till att lyssna på varandra, "ett nej är alltid ett nej".

När tillfälle ges hjälper vi barnen att uttrycka sina åsikter och tankar och får på så sätt möjlighet att påverka sin situation.

 

Resultat - hur blev det?

Vi kan se att barnen har ett ökat intresse av att utforska djur och natur.

Barnen visar att de kan föra samtal där man lyssnar på varandra och låter andra ha sina åsikter.

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi uppmärksammade barnens intresse för djur, natur och närmiljö och uppmuntrade dem att utforska vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: