Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftliga räknemetoder

Skapad 2019-06-12 11:16 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med räknesätten addition och subtraktion.
Grundskola F – 3 Matematik
Vi arbetar med räknesätten addition och subtraktion. Detta gör vi genom att beskriva tal, arbeta med positionssystemet, mellanled, uppställning och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • få en god taluppfattning upp till 1000 och klara av att räkna tal genom att använda dig av addition och subtraktion.
 • kunna använda dig av skriftliga räknemetoder, uppställningar av tal, med både addition och subtraktion.
 • formulera och lösa matematiska problem.
 • redovisa dina tankegångar tydligt, både skriftligt och muntligt.
 • använda lämpliga symboler, ord och begrepp.

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:

 • formulera, förstå och lösa matematiska problem i grupp och enskilt. 
 • redovisa lösningar tydligt, skriftligt och muntligt.
 • använda matematiska symboler och begrepp.
 • kunna räkna med räknesätten addition och subtraktion.
 • räkna med skriftliga räknemetoder.

 

Undervisning och arbetsformer 

Vi använder matematikboken "Mitt i prick 3A". Vi arbetar praktiskt med konkret material. Vi arbetar i olika grupperingar - EPA - ensam, par , alla

 

Uppgifter

 • Matematikboken "Mitt i prick 3A"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: