Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 2

Skapad 2019-06-12 11:25 i Påarps skola Helsingborg
Religion i åk 3
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Vi repeterar om de fem världsreligionerna och lär oss mer om dem. Vi lyssnar på berättelser från olika religioner. Varför firar vissa inte påsk?

Innehåll

 

Kunskaper:

 • Symboler som förknippas med kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen.
 • Vad en kyrka, synagoga och moské är för något.
 • Några av kristendomens, islams och judendomens högtider.
 • Berättelser och myter från olika religioner.
 • Kristendomens roll i skolan och i hemmet förr i tiden.
 • Kunna jämföra de olika religionerna med varandra. 

 

      Så här kommer vi att arbeta:

     Vi kommer att samtala om texter och filmer som handlar om de olika religionerna.

     Vi kommer att göra sorteringsövningar och diskutera skillnader och likheter.

     Vi kommer att göra en intervjuövning om hur det var i skolan förr då kristendomen genomsyrade undervisningen på annat sätt än idag.

 

      Bedömning:

Godtagbara kunskaper:

Du känner till en eller flera  religiösa symboler.

Du vet vad en kyrka, moske och synagoga är.

Du känner till några högtider inom kristendomen.

Du känner till en berättelse från någon religion.

Du kan berätta om någon kristen tradition.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

  Du känner du igen symbolerna för kristendom, islam och judendom, hinduism och buddhism.

  Du känner till vad en kyrka, moské och synagoga är för platser.

  Du känner till några högtider inom kristendomen.

  Du känner till någon högtid inom islam och judendomen.

  Du kan återge vad några berättelser ur bibeln handlar om.

  Du känner till kristendomens roll i skolan och i hemmet förr i tiden och kan ge flera exempel.

  Du kan utförligt svara på frågan varför vissa inte firar påsk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3

Matriser

Re Sv SO
Geografi och Världsreligionerna (Islam, Kristendomen och Judendomen)

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: