Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och fysik

Skapad 2019-06-12 11:41 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”. Vi har även i vår arbetsplan beskrivit att lättare experiment är något vi tänker utforska tillsammans med barnen.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Barn utforskar själva hela tiden utan att vuxenvärlden nödvändigtvis relaterar det till att vara experiment. Barnen provar att blanda sand med vatten för att se resultatet, de undersöker vad som sker när man lägger morotsbitar i vattenglaset osv... 

 

Syfte och mål      

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan

Vi vill erbjuda barnen nya sätt att förstå sin omvärld, att de får en förståelse för ex. Hur ytspänningen på vätska brister utav diskmedel och vilka material som flyter respektive sjunker. Då våra barn fortfarande är små så tänker vi inte att begrepp såsom ”ytspänning” är något de nödvändigtvis kommer att lära sig just nu. Målet är att vi nu lägger grunden för nyfikenheten och den basala förståelsen kring ämnena kemi och fysik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Vi har nått målen när

 Barnen visar att de fått en förståelse för det vi utforskat. Tex. Visar att de är intresserade av att prova att använda tvål istället för diskmedel för att se vad som händer med ytspänningen på vätskan. Eller att de själva provar att se vad som flyter/sjunker.

 

Genomförande  

Barnen kommer att i storgrupp och/eller smågrupp få prova på lättare experiment och fysikaliska fenomen såsom att testa att lägga i olika material i en balja med vatten, avlägga hypoteser för hur de tror att materialet kommer att bete sig, och sedan se vad som händer. Vi kommer att lägga undervisningen på en nivå som passar våra 1-2 åringar, vilket handlar mycket om att lära känna olika material, utforska hur olika material ter sig och samverkar med varandra och få testa själva.

 

Vi förbereder genom att ha materialet vi behöver för undervisningstillfället tillgängligt, och även ha klart för oss hur vi skall gå tillväga med undervisningen.  Detta för att barnen ska kunna ha full fokus på det vi planerat och inte tappar intresset av att vi springer fram och tillbaka för att hämta saker eller att vi är otydliga för att vi själva är osäkra.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: