Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och samspel

Skapad 2019-06-12 11:53 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Lek och socialt samspel Aktionsforskning
Förskola
I vår lilla grupp på Ljusgrön har vi aktionsforskat kring barnens lek och sociala samspel. Vår frågeställning i vår aktionsforskning var: • Hur kan vi skapa en miljö som lockar till mer lek?

Innehåll

VARFÖR? - Utifrån kartläggning, behov och intresse.

Vi fick många nya barn i gruppen och vi fick återgå till grundverksamheten. Pedagogerna kände sig splittrade då verksamheten avbröts ofta för möten och vi var inte närvarande bland barnen. Vi kände att barnens lek och samspel påverkades av detta och valde därför detta utvecklingsområde.

 

 

HUR? - Beskriv aktionen, vad ska göras?

 Aktion 1: En pedagog agerar lekare och håller sig nära barnen i deras lek för att stötta och stimulera. Den andra pedagogen dokumenterar leken och sköter all annan markservice såsom blöjbyten, telefonsamtal osv.

 

Aktion 2: Lekaren agerar aktiv lekare och tillför något i leken. Lekaren deltar i leken med ett förutbestämt mål från läroplanen för att använda leken som ett verktyg för undervisning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: