Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolans värdegrund och ledord

Skapad 2019-06-12 12:42 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Värdegrund
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med olika värdegrundsfrågor, skolans ledord samt klassens förhållningssätt mot varandra.

Innehåll

Arbetsområdet kommer att omfatta:

Vi arbetar med olika värdegrundsfrågor. Hur är man en bra kompis? Hur ska vi alla trivas tillsammans i klassen och på skolan? Vad är mobbing och kränkande behandling? 

Vad och hur får ni vara med och bestämma?

Vi arbetar med skolans gemensamma ordningsregler, våra egna klassregler samt med ledorden kunskap, likvärdighet, respekt och trygghet samt ordens betydelse. Vi talar aktivt om att vi är och har rätt att vara olika.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar aktivt och diskuterar frågor som rör värdegrunden, t ex förmågan att vara en bra kompis och allmänt bemötande mot andra människor. 

Vi reflekterar över ord som samarbete och inflytande.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att delta i arbetet, diskussioner och att samarbeta under temat och det dagliga arbetet. 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar dagligen med värdegrundsfrågor. 

Vi tittar på filmer och diskuterar inflytande och demokrati.

Vi gör värderingsövningar och har samarbetsövningar.

 Vi skriver och reflekterar över det vi har arbetat om i vår tankebok.

Vi skapar ett gemensamt förhållningssätt för allas trevnad och trygghet.

 

Första och andra skolveckan:

Under första veckan kommer vi arbeta med olika gruppstärkande lekar och övningar.

Vi kommer att diskutera hur vi är en bra kompis samt lyssna på utbildningsradion (SLI.se) " Kompisvecka med Farzad: Vad är en bra kompis?"

Se film: Mobbning i fokus: Lågstadiet Harry och Milla

Gå igenom och diskutera skolans ordningsregler. 

Vi skapar "vänskapsrecept".

Vi skriver i våra händelseböcker om våra tankar.

Skriver klassens regler för läsåret.

Vi arbetar med att stärka självkänslan, självförtroendet och sin integritet.

Skapa axelpar, ögonkompisar samt hemgrupper för ett kooperativt arbetssätt under terminen.

Bedömning:

Du deltar aktivt både muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Berättande text om kamratskap

 • Lärarhandledning till "Vill du bli min kompis?" - Bra värderingsövningar

 • Beskriv en vän

 • Arbetsblad

 • Peppande bokmärken

 • Vad jag gillar med mig själv

 • Mina känslor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: