Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund år 1

Skapad 2019-06-12 12:49 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En start till det viktiga arbetet kring vår värdegrund
Grundskola F – 3 Bild SO (år 1-3)
Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Vi leker, samtalar och skapar tillsammans.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap respekt för andra människor.

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi tittar närmare på skolans regler
 • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass
 • Vi samtalar om våra Olweusregler
 • Vi tittar på olika filmer som handlar om värdegrund ex. "Vara vänner" ur.se 
 • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett
 • Vi skapar 
 • Vi gör olika värdegrundsövningar och lekar. 

Vad som kommer att bedömas:

Att du deltar aktivt i diskussionerna på lektionerna och skapar bilder till arbetet.

Hur du får visa vad du kan:

Du är med och samtalar kring de frågor som kommer upp. Du deltar i gemensamma aktiviteter. Du ritar och målar bilder som förstärker det som vi pratat om.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: