Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK skolår 1

Skapad 2011-09-13 18:44 i Husensjö skola Helsingborg
Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att arbeta motiverat och säkert med grundläggande matematik. Vi kommer att följa "Theglanders" momentordning.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka och lösa problem
 • använda och analysera matematiska begrepp
 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA ...

Vi laborerar med hjälp av de röda och blå talbilderna när vi lär oss talkamraterna.

Vi pratar matematik och använder oss bl a av EPA (enskilt, par, alla) vid problemlösning.

Vi tränar geometri och mönster med hjälp av logiska block och tangram pussel.

Praktisk matematik både ute och inne t ex längd, vikt och taluppfattning.

 

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna: 

 • laborera, läsa och skriva tal inom talområde 1 - 10. 
 • additions och subtraktionstabellerna inom talområde 1 - 10. 
 • räkna addition och subtraktion inom talområde 10 - 100.

Det innebär att:

 • du kan bygga alla "talhus" 1 - 10
 • du kan skriva och läsa talen
 • du kan alla talkamraterna för talen 1 - 10
 • du kan räkna addition och subtraktion inom talområde 10 - 100 (ex 20+30 =50, 70-30=40)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Geometri

Du ska kunna:

 •  beskriva och namnge de vanligaste geometriska formerna. 
 • beskriva föremåls placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar.
 • göra enkla jämförelser, uppskatta  och mäta längd, vikt, volym och  tid

Det innebär att du:

 • kan namnge, beskriva och jämföra cirkel, triangel, kvadrat och rektangel
 • beskriva föremåls placering med vanliga och enkla lägesbestämningar ( ex. ovanför, på och under, höger och vänster, först och sist)
 • kan använda dig av olika begrepp t ex längst, kortast, störst och minst
 • känner till enheterna meter, kilo och liter
 • kan klockan hel och halv (analog tid)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Algebra

Du ska veta likhetstecknets ( = ) betydelse. Du ska kunna fortsätta på och konstruera eget mönster

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Problemlösning

Du ska kunna: 

 • berätta/skriva en enkel räknehändelse.
 • lösa ett enkelt matematiskt problem.

Det innebär att du:

 • gör egna räknehändelser
 • berättar och visar med bild och mattespråk hur du löser uppgiften

Matriser

Ma
Matematik

Hur
Hur
Hur
Hur
Förmåga att arbeta
och fokusera enskilt och i grupp
Behöver stöd för att fokusera på arbetet. Deltar, men ger få förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat. Deltar, men ger få förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat kortare stunder och ger oftast förslag vid arbete i grupp.
Kan arbeta fokuserat med god uthållighet. Deltar aktivit och ger förslag vid arbete i grupp.
Symboler +, - =
matematikspråk
Behöver stöd för att förklara symbolernas betydelse.
Kan använda symboler, men har svårt att förklara och växla mellan moment.
Kan använda och oftast förklara symbolernas betydelse.
Kan använda och förklara symboler säkert och korrekt.
Geometri
mönster, lägen figurer, former
Behöver stöd för att följa och skapa egna mönster. Känner till formerna.
Kan följa och skapa egna enkla mönster. Kan beskriva och jämföra med viss hjälp.
Kan följa mönster och skapa egna. Kan beskriva och jämföra.
Kan följa mönster och skapa egna med god fantasi. Kan beskriva och jämföra med säkerhet.
Talområde 1-10
addition och subtraktion utan tiotalsövergångar
Behöver stöd för att öka förståelsen och träna för att få bättre flyt och säkerhet.
Visar förståelse men det tar lång tid. Behöver träna för att få bättre flyt och öka säkerheten.
Arbetar med flyt och god förståelse. Säkerheten bör öka.
Arbetar med flyt, god förståelse och säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: