Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinlärning i läsgrupp

Skapad 2019-06-12 13:16 i Östad skola Lerum
Att vara en god läsare handlar inte bara om att avkoda rätt och att ha god läshastighet. Det handlar också om att förstå vad man läser och att läsa mellan raderna.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Att kunna läsa och förstå det man läser är grundläggande för vårt liv i skolan och i samhället!

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta i läsgrupp ska du ges möjlighet att utveckla dessa förmågor:

Förmågan att kommunicera om texten, reflektera och analysera.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Metod

Så här kommer vi att arbeta:

- du ingår i en läsgrupp på 4-5 personer.

- varje vecka går vi noggrant igen kapitlet i Diamantjakten.

- vi undersöker ord, begrepp och tittar på meningar

-pratar om hur språket används och kopplingen till bilder

 

Kunskapskrav

När arbetet är klart ska du:

- ha utvecklat din läsförmåga i flyt och läshastighet.

-ha tillägnat dig lässtrategier för att kunna ta dig an en text lämplig för dig

-kunna återberätta det du läst på ett begripligt sätt

-kunna skilja olika texttyper åt, tex berättande text, faktatext, dikter mm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: