Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-06-12 14:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vikingatiden, asatron och samisk religion
Grundskola 4 – 6 Historia
När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Hade alla vikingar hjälmar med horn? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

 

När vi är klara ska du kunna:

 

 • Berätta om hur man levde på vikingatiden; varför man gav sig ut på vikingafärd, vad man gjorde kläder av, hur man visade makt och rikedom, hur man bodde, vad hade husbonden och husfrun för roller på gården, hur man använde sina husdjur och hur livet kunde se ut för ett barn.
 • Förklara vad det innebär att vara ”ute i viking” och hur livet såg ut under tiden
 • Förklara vilka följder vikingarnas långväga resor hade på samhället
 • Förklara följande begrepp; träl, hird, hövding, runor, Birka, viking, blot, skapelseberättelse och völva.
 • Berätta om spår som vikingarna har lämnat efter sig
 • Redogöra för hur vikingatiden började och varför den tog slut.

 

 

Undervisning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

 

 

 • Vi läser olika texter om vikingatiden
 • Vi skriver sammanfattande texter om det vi läst och lärt oss
 • Vi tittar på filmer om vikingatiden
 • Vi diskuterar texter vi har läst och filmer vi har sett

 

 

 

Bedömning:

 

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och vara med på diskussioner om vikingatiden. Vi kommer ha en avslutande skrivuppgift där ni jobbar i par.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

>
E
>
C
>
A
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
Jag har grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingatiden. Jag kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med viss hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information med hjälp av instruktioner.
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: