Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2019-06-12 14:43 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under sexan kommer vi att arbeta med svenska på olika sätt. Vi läser och skriver olika texter, samtalar och diskuterar.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din förmåga att

 • läsa med flyt och förstå olika slags texter
 • använda svenska språket i tal och skrift
 • samtala om texter och att reflektera över det du läser
 • delta i samtal, framföra åsikter samt ställa frågor
 • skriva olika typer av texter och känna igen olika texttyper
 • använda olika skiljetecken och stava
 • kunna presentera ett ämnesinnehåll för andra, i liten eller större grupp med hjälp av stödord, bilder och digitala hjälpmedel
 • ge och ta respons från lärare och kamrater
 • söka information från olika typer av källor och kritiskt granska dem

Så här kommer vi att arbeta

 • läsning både enskilt och i grupp av tidningsartiklar, läroböcker och skönlitteratur, genom detta övar du både på flyt och läsförståelse
 • läsläxor
 • skriva läslogg och sammanfattningar efter både enskild läsning och läsning i bokcirkel
 • ha textsamtal, svara på olika typer av frågor om texten, ställa frågor till text, sammanfatta, resonera kring budskap i texter
 • samtal övas även genom att diskutera böcker och olika ämnen, ställa och besvara frågor, lyssna på lärare och kamrater
 • lyssna till högläsning
 • träna stavning, alfabetisk ordning, skiljetecken, meningsbyggnad, styckeindelning, grammatik
 • arbeta med texters struktur och uppbyggnad, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar samt dialoger
 • arbeta med olika stödstrukturer, t.ex. tidsord och sambandsord
 • utifrån cirkelmodellen arbeta med narrativa, argumenterande, instruerande, beskrivande, förklarande och återberättande texter
 • skriva och läsa t.ex. artiklar, dikter, notiser, recensioner, brev, fabler, faktatexter och noveller
 • texter skrivs enskilt, i par, i mindre grupp och tillsammans i klassen
 • öva på att presentera i både liten och större grupp
 • söka fakta och ta ut nyckelord ur texten
 • arbeta med källkritik

Så här visar du dina kunskaper och förmågor

 • genom att skriva sammanfattningar och läslogg och samtala kring texten.
 • genom att läsa skönlitterära texter och svara på frågor om texten, både det som står i texten och det som står "mellan raderna". 
 • genom att läsa olika slags sakprosatexter och svara på frågor om texten.
 • genom att delta i samtal och diskussioner om böcker och olika ämnen. Du ska kunna lyssna till dina klasskamrater, framföra dina åsikter, besvara och ställa frågor.
 • genom att skriva olika slags texter som t.ex. noveller, dikter, artiklar, recensioner olika slags faktatexter som beskrivande och förklarande m.fl. 
 • genom muntliga presentationer om ämnen som vi läser i skolan samt något valfritt ämne.
 • läsprov
 • läsa högt för en lärare med flyt och inlevelse.

 

Du blir bedömd i svenska i våra olika arbetsområden och på svensklektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: