Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema jord och kompost

Skapad 2019-06-12 14:55 i S:t Eriks gymnasium SEGYS Stockholm Gymnasieskolor
Hur blir det jord och hur fungerar en kompost.
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR Estetisk verksamhet, ESE
Hur skapas jord och vad händer med alla löv på hösten. Hur fungerar en kompost och vilka djur är involverade.

Innehåll

Genomförande:

 • Studera ett träds årscykel med fokus på lövet.
 • Prata om vad som händer i naturen med dött material som hamnar på marken.
 • Inhämta material från naturen främst med fokus på vad som händer under hösten.
 • Återskapa och beskriva naturen inne i klassrummet.
 • Skapa och studera en kompost, hur funkar det, vad krävs för att det ska bli jord. Dokumentera händelseförloppet med bild, foto och text.
 • Läsa texter och ord som är aktuella i ämnet, främst om trädet och djuren som deltar i nedbrytningen.
 • Återberätta vad som sker i komposten.
 • Titta på filmer som handlar om djuren som är involverade i nedbrytningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: