Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Bygg en ballongbil

Skapad 2019-06-12 15:19 i Jonsereds skola Partille
Bilar behöver bränsle för att kunna köra och kanske kommer energin från bensin, biogas eller elektricitet. I den här temaområdet ska elever bygger bilar som får sin energi från en uppblåst ballong.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Bilar behöver bränsle för att kunna köra och kanske kommer energin från bensin, biogas eller elektricitet. I den här temaområdet ska elever bygger bilar som får sin energi från en uppblåst ballong.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. All undervisning ska därför bygga på vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vi har under några veckor lärt oss om hur och varför transportmedel har utvecklats från bland annat häst och vagn till dagens bilar. I de kommande veckor ska du:

 • göra enkla tekniska konstruktioner och prova olika möjliga ideer till lösningar

 • utforma en enkel modell av en bil som drivs av luft.

Under temat kommer de här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. (Tk)

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. (Tk)

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Teknik    

 • Beskriva tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 • Beskriva hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

 • Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.

 • Under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 • Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser och  texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Teknik   

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel bilar.

 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i bilar.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer och mekanismer.

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp samt fysiska modeller.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

 • Vi börjar med en berättelse om lådbilen samt titta på filmer om enkla ballong bilkonstruktioner

 • Du kommer att få träna på att beskriva och förklara några tekniska begrepp kopplade till bilkonstruktioner..

 • Vi skissar och bygger bilar som drivs av luftkraft.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom löpande observationer och dina dokumentationer som du gör under temat.  Du att få bygga en bil med hjälp av olika material som drivs av luftkraft. Du ska även:

 • Redovisa din skiss över bilen.  

 • Undersöka och dokumentera hur långt tid det tar för din bil att åka en viss längd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: