Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning åk 4

Skapad 2019-06-12 22:52 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering till den gemensamma högläsningen i åk 4.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa böcker tillsammans och lyssna till högläsning. Därefter kommer vi att arbeta med läsförståelsestrategier och samtala om det vi läst. Finns det en filmatisering av boken så tittar vi på dem och samtalar om likheter och skillnader. Efter varje bok vi läst gör vi en gemensam recension av boken.

Innehåll

Syfte Högläsningen syftar till att få gemensamma läsupplevelser och få möjlighet att samtala om olika sorters texter från olika delar av världen. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med olika lässtrategier och få en tydlig modellering av läraren. Vi kommer att titta på hur författaren gör miljö och personbeskrivningar och jämföra innehållet samt träna på att göra textkopplingar.  Eleverna kommer att få tillfälle att reflektera till det vi läst, enskilt, i mindre grupper och i helklass.

Förutspå,  Ställa frågor, Reda ut oklarheter, Sammanfatta och göra textkopplingar.

Mål: 

 • Lyssna och förstå texter från olika författare.
 • Göra en kort sammanfattning av det vi läst. 
 • Kan identifiera en miljöbeskrivning och en personbeskrivning.
 • Kunna förutspå en text genom att titta på och tolka ledtrådar. 
 • Kunna ställa egna frågor till texten.
 • Vågar reda ut oklarheter i texten genom att samtala om ord och begrepp som är otydliga, 
 • Göra textkopplingar till sig själv, text till text och text till världen.

Undervisning

Innan vi börjar läsa en bok samtalar vi om titeln och omslaget. Vi tittar, undersöker och alla elever får förutspå vad boken handlar om. Därefter läser vi baksidan på boken. Efter första kapitlet eller en bit in i boken gör vi en belysning på Vem/Vilka?, Miljön, och viktiga händelser i texten. Vi kommer även att använda oss från material från Läsmysteriet och En läsande klass. Finns det en filmatisering kommer vi att titta på den efter hand och belysa skillnader och likheter i ett Venn-diagram. Vi kommer att läsa och stanna upp en eller flera gånger under läsningen för att träna på lässtrategier och ha boksamtal. När vi läst klart gör vi en gemensam bokrecension. 

 

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att:

 • Samtala om det vi läst i mindre grupper och i helklass.
 • Använda olika lässtrategier
 • Hitta likheter och skillnader i ett Venn-diagram
 • Ställa egna frågor till texten.
 • förstå det du läst genom egna reflektioner och textkopplingar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: