Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på vår avdelning Månen ht19/vt20

Skapad 2019-06-13 09:03 i Knutsbo förskola Ludvika
Förskola
En dag på vår avdelning Månen: Vad gör vi under en dag på vår avdelning? Rutiner? Aktiviteter? Måltider? Arbeta gruppvis? Vilka behov och intressen har barnen? Vad behöver barnen för att få en trygg och lärorik daglig verksamhet?

Innehåll

SYFTE

För att barnen ska få en tryggare och strukturerad verksamhet på avdelning Månen.  

METOD

Alla barn på avdelning Månen kommer att delta. 

Rutiner: Hämtning och lämning, städning, fruktsamling innan utelek/aktiviteter gruppvis, på- och avklädning, sångsamling innan lunch, utelek- och innelek, läs- och/eller sovvila.

Aktiviteter: Skogen, skapande, rörelse, NTA, utelek- och innelek innefattar den fria leken (lekens betydelse: språk,fantasi,problemlösning,turtagande,motorik,glädje,könsroller,identitet,regler och normer,kommunikation. hänsyn)

Måltider: Frukost, frukt, lunch och mellanmål

UPPLÄGG

Återkommande aktiviteter som kommer att pågå under hela läsåret på avdelning Månen. Utvärdering kommer att ske kontinuerligt  både utan och tillsammans med barnen. En uppföljning kommer att utföras efter varje termin gällande hur, vad och varför vi gjort som vi gjort och hur vi eventuellt kunnat göra något annorlunda.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: