Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skolas läsårsplanering för SO årskurs 1

Skapad 2019-06-13 10:29 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Här finns grovplaneringen för ämne: SO årskurs: 1 läsår: 2019/2020

Innehåll

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

Hela året

 Att leva tillsammans

Hela året

 Årets högtider

Hela året

 Aktuella samhällsfrågor i olika medier

35-43

 I skolan
 FN

45-50

 Trafik

2-11

 Min familj

12-14

 Att leva i världen

16-21

 Att leva i närområdet
Olika yrken

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: