Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - Vår resa

Skapad 2019-06-13 10:39 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-       Omvandla tidsenheter till sekunder, minuter, timmar, dagar osv.

-       Beräkna tidsintervaller

-       Ta reda på i vilken tidzon ett land ligger i och beräkna vad klockan är där

-       Planera en resa från start till slut genom att använda tidtabeller

 

Innehåll

Lgr11:

-       Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder (Ma 4-6).

-       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer (Ma 4-6).

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer (Ma 4-6).

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med projektet ”Vår resa” som kommer innebära att du planerar en resa med mellanlandningar och byte av tidszon. Vi har även genomgångar, repeterar tidsenheter och tidsomvandling samt beräkning av tidsintervaller.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom skapandet av en plansch som redovisas i slutet på arbetsområdet och genom att delta i planering av resa, uträkningar och gruppdiskussioner.

 

Elevinflytande

Du väljer i samarbete med din grupp vart er resa ska gå och hur ni ska resa. Ni avgör även själva vad ni väljer att göra när ni kommer fram och hur vad som ska finnas med på er plansch. 

Matriser

Ma
Tid - Vår resa

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Matematik
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Matematik
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematik
Metod
Du kan göra enkla uträkningar med tid och tidsomvandling på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med tid och tidsomvandling på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med tid och tidsomvandling på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matematik
Kommunikation och resonemang
Du kan på ett ganska bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: