Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik: Genre, åk 9, v.x-y,

Skapad 2019-06-13 10:41 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Genre arbete 1. Du väljer eller blir tilldelad en genre (musikstil). (Ensam eller grupp max 3 personer) Alla i klassen ska välja olika stilar. 2. Samla information om din genre. Läs och lyssna! Du ska ha med minst 4 olika källor (varav minst 2 är ljud). 3. Skriv ett längre arbete att lämna in. 4. Gör en kort sammanfattning att redovisa för klassen samt välj en genretypisk låt att spela upp vid redovisningstillfället. Gör gärna redovisningen som en presentation i t.ex. Power Point, Google, i Movie, Keynote, eller liknande.
Grundskola 7 – 9 Musik Svenska
Bra musik finns i så många olika stilar. I detta arbete ska vi lyssna på några av dessa och dela våra tankar med varandra. Vi kommer även att samarbeta med SV kring källkritik, textanalys, skrivande och muntligt framträdande.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

 Du ska... ta reda på information om och lyssna in dig på en vald musikstil. Du ska sedan dela med dig av dina tankar till dina klasskamrater med en kort presentation (ca1-3 min).

Hur ska du arbeta?

Du väljer eller blir tilldelad en genre (musikstil). (Ensam eller grupp max 3 personer) Alla i klassen ska välja olika stilar.

 

Tidsåtgång:

lektion 1: Genomgång av uppgift och bestämande av genrer och  ev.gruppindelning. Sedan eget arbete med din genre.

Lektion 2-5: Eget arbete/ arbete i grupp med de valda genrerna.

Lektion 6-7: redovisningar

 

 

 1. Samla information om din genre. Läs och lyssna! Du ska ha med minst 4 olika källor (varav minst 2 är ljud).

 2. Skriv ett längre arbete att lämna in.

 3. Gör en kort sammanfattning att redovisa för klassen samt välj en genretypisk låt att spela upp vid redovisningstillfället. Gör gärna redovisningen som en presentation i t.ex. Power Point, Google, i Movie, Keynote, eller liknande.

   


  Följande punkter kan med fördel tas med i arbetet:

 

 • Historisk och geografisk bakgrund. Var och när uppstod genren?

 • Påverkan på och av andra genrer. Hur liknar/skiljer sig din genre från andra genrer och hur har de påverkat varandra? Finns det subgenrer inom din genre och hur liknar/skiljer de sig från varandra?

 • Vilka instrument är vanliga i din genre? Hur låter musiken?

 • Koppling till samhället. Vilken roll spelar din genre i samhället och hur har den påverkats av hur samhället ser ut?

 • Vem lyssnar på musiken? Vilken typ av publik har din genre?

 • Var kan man höra musiken? Vilka scener finns?

 • Om det är sång med i låtarna, vad handlar texterna om?

 • Finns det politiska eller religiösa budskap i låtarna?

 • Attribut. Tillbehör och symboler.

 • Vad tycker och tror du?

Tänk på att det är dina tankar och reflektioner som är det intressanta. Alla kan googla men bara du kan dela dina tankar kring det du hör i musiken!

 

 

 

Kunskapskrav:

 

E: Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

C: Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

A: Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

 

 

Lycka till!

 

/Elin

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

Du ska...
- lära dig om olika musikstilar

- träna på muntlig framställning och olika presentationstekniker

 

 

 

 

Uppgifter

 • Val av genre

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: