Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia Skolas läsårsplanering för NO i årskurs 1

Skapad 2019-06-13 10:42 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Här finns grovplaneringen för ämne: NO årskurs: 1 läsår: 2019/2020

Innehåll

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

 Hela året

 Årstidsväxlingar

35-39

 Årstidsväxlingar hösten

40-43

 Kropp och hälsa (människokroppen)

45-50

 Sinnen (människokroppen)

2-8

 Året runt i naturen 
 Växter och djur
 Årstidsväxlingar vintern

10-15

 Blandningar och lösningar
 NTA: Fast och flytande

16-18

 Blandningar och lösningar
 NTA: Fast och flytande

 19-21

 Årstidsväxlingar våren

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: