Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Joppe

Skapad 2019-06-13 11:19 i Tanumskolan F-6 Tanum
Vi ska nu börja att arbeta med stickade tyger, trikå. Alla kommer att börja med att sy en Joppe.
Grundskola 4 Slöjd
Vi ska börja att arbeta med trikå, stickade tyger. Dessa tyger beter sig inte som ett vanligt vävt bomullstyg. Dessutom krävs det att man syr med en annan söm, smal sick-sack.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad skall vi då konkret arbeta med?

Jo, vi ska arbeta med nya ord och begrepp såsom;

 • Vad är trikå?
 • Vilka egenskaper har trikå?
 • Hur tillverkas trikå?
 • Vilka sömmar använs när man syr i trikå?
 • Trådraken - hur mäter man ut?
 • Velour
 • Grovklippa
 • Sy på linjerna
 • Fästa
 • Klippa jämn sömsmån
 • Vränga
 • Peta ut
 • Stoppa
 • Nåla längst med
 • Synål och knut på dubbel sytråd
 • Sy ihop för hand med kaststygn
 • Sy fast ögonSlöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttryckformer

Slöjden i samhället

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att ha praktiska och teoretiska genomgångar som visar hur du skall göra.

Arbetet beräknas ta 3-4 lektioner (90 min).

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap vi behöver
 • hur du utvecklar din idé
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du kan använda specifika slöjdord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats
 • hur du tolkar och för resonemang om din Joppe och dess utseende

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: