Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska lådan

Skapad 2019-06-13 11:23 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Projektet ”Den magiska lådan” är ett samarbete med Berättarministeriet där eleverna får stöd att utveckla de kunskaper som krävs för att nå målen i slutet av årskurs 3 samt klara de nationella proven i svenska. Fokus ligger på att utveckla förmågan att berätta, läsa och skriva.

Innehåll

 

Konkreta mål för eleverna

 

·         Jag kan berätta och förklara så att det är lätt att följa och förstå.

 

·         Jag kan skriva en tydlig text med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 

·         Jag kan bearbeta och förtydliga min text.

Undervisning

Arbetet inleds med ett besök på Berättarministeriets skrivarverkstad i Husby. Eleverna får sedan kontinuerligt skrivuppdrag av karaktären ”Redaktör Schwartz” som de genomför i klassrummet. De får arbeta med berättande, skrivande och textbearbetning.

Särskilda anpassningar

De elever som ännu inte kan läsa och skriva flytande får möjlighet att arbeta i mindre grupp tillsammans med lärare eller fritidspersonal. Elever som inte kan delta i alla aktiviteter undantas och får stöd av personal i klassrummet och på berättarministeriet utifrån deras egna behov.

Bedömning

Elevernas förmåga att tala, samtala och berätta bedöms muntligt av lärare. De får möjlighet att spela in sina berättelser på iPads som läraren sen observerar. Deras förmåga att skriva och textbearbeta bedöms utifrån deras alster. Eleverna får även öva självbedömning och kamratbedömning med hjälp av Berättarministeriets matriser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Den magiska lådan

Eleven kan ...
Eleven kan ...
Eleven kan ...
Berätta
tala, samtala och lyssna i grupp. Eleverna ska förstå och kunna förstå och kunna förklara innehåll/budskap så att andra förstå.
använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskap och åsikter, t ex genom att kunna återge grundläggande delar i arbetets innehåll.
Läsa
läsa, tolka, värdedra och förstå en text och dess innebörd och begrepp
förstå hur ord, text och bild kan samspela
söka eller samla information, t ex i en film, samt återge densamma
Skriva
skapa strategier för egen textbearbetning genom att bearbeta, förtydliga och reflektera kring innehåller t ex efter feedback, och därefter skriva rent
skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning
skriva en enklare text med läsning handstil och kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: