Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 1 Årstidsväxlingar: Vinter vecka 2-8 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 12:25 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Hur märker man att det är olika årstider? Vad händer i naturen under vintern? Vad heter träden i skogen och vilka djur finns det där? Det ska vi ta reda på tillsammans under årskurs 1. Vi kommer också att undersöka olika slags hot som finns mot djur och växter. Vad kan vi människor göra för att skapa en hållbar utveckling med biologisk mångfald?

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska utveckla kunskap och medvetenhet om hur man genom sitt eget sätt att tänka och handla kan bidra till en hållbar utveckling.

Med kunskaper om naturen och människan får vi redskap för att kunna påverka att bidra till en hållbar utveckling.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta under vecka 2-8.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska arbeta med detta genom lärarledda genomgångar, diskussioner, filmvisning. Du kommer att få arbeta med enskilda och gemensamma uppgifter, fältstudier och undersökning i naturen, läsa faktatexter samt dokumentera med bild och text.

Arbetsmaterial: Boken om No.

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig:


 • varför vi har årstidsväxlingar
 • att beskriva vad som kännetecknar årstiden vinter
 • vilka månader som omfattas av årstiden
 • hur djuren anpassar sig till årstiden
 • att beskriva hur naturen ser ut och påverkas av det kallare klimatet

 

 

2. Hur det ska bedömas?

Du ska vara aktiv på lektionerna genom att delta i samtal och diskussioner samt delta aktivt i fältstudier.

 

3. Vad är det som bedöms?

Din delaktighet och aktivitet under lektionen och vid fältstudier.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: