Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola. Portfoliomapp/design. v. 3 - 13

Skapad 2019-06-13 12:46 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Portoliomapp, egen design. Genomgång av typsnitt och tekniker.
Grundskola 7 Bild
I det här arbetsområdet ska vi skapa och designa portfoliomappar där du ska spara dina bildarbeten fram till åk. 9

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att undersöka skriftspråkets historia och utformningen av bokstäver. Vidare ingår att öva färgläggningstekniker och kombinationer av olika färger. Eleven ska även få en förståelse för enpunktsperspektiv och mättekniker.

Tidsplan

 

Vecka

Innehåll

3  Genomgång skriftspråkets historia. Skissa på en anfang
4  Genomgång måleriteknik. Fortsatt arbete med anfang
5  Genomgång blockbokstäver i 3D, övningar
6  Fortsatta övningar, skissa på mappens utformning

7

 Genomgång mättekniker. Tillverka mapp

8

 Fortsatt arbete med mapp

10-11

 Genomgång måleriteknik, färdigställa mapp

 

Arbetsform

Arbetet är enskilt där varje individ har utrymme att fördjupa sig alternativt öva mer på olika delar.

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån din förmåga att planera och dokumentera arbetet, visualisera idéer, visa idérikedom i arbetet, arbeta fram uttryck och budskap och hantering av tekniker. Efter avslutat arbete bedöms även hur du tolkar/analyserar ett resultat, reflekterar över arbetet samt din övergripande förmåga att ta ansvar och initiativ.

Ämnesspecifika begrepp

I det här arbetsområdet kommer du att möta begrepp som handlar om skriftspråket så som typsnitt och benämningar på dessa, Du kommer också att lära dig vad olika materiel och tekniker kallas.

Uppgifter

Matriser

Bl
Kunskapskrav Bild

Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

E
C
A
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

E
C
A
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

E
C
A
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: