Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering för Engelska åk 7 2020-21 Sofia skola

Skapad 2019-06-13 13:40 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Läsårsplanering, engelska, åk 7
Grundskola 7 Engelska
Här finns grovplaneringen för ämne: Engelska årskurs: 7 läsår: 2020-21

Innehåll

Läsårsplanering, engelska, åk 7, 2020-21

Elisabeth Sundström

 

Vecka

Innehåll

Läxa till denna vecka

34

Samarbetsövningar

Kommunikationsövningar

Klassrumsord och klassrumsfraser

 

Ingen läxa

35

Genomgång av olika hjälpmedel som ordböcker, rättstavning i ordbehandlingsprogram, lexikon on-line och hemsidor med uttalshjälp.

Grammatik: 5 oregelbundna verb varje vecka, se separat häfte.

Rutiner för läxläsning.

Läxa till nästa vecka: Verben begin – bite (5 verb i alla tempusformer)

 

Ingen läxa

 

36

LPP The Green Book

Conversation

Samarbetsövningar

Studieteknik

De oregelbundna verben begin  -  bite (5 verb, se verbhäftet) i alla former.

37

The Green Book

Conversation

Vad tar du med dig?

 

De oregelbundna verben bleed - build

38

Conversation.

 Läsa + jobba med frågor till kapitel 1 i The Green Book. Läxa till nästa vecka.

burn - choose

39

Jobba i arbetshäftet till The Green Book (TGB)

Genomgång av läsläxan i TGB

 

Come-draw

Läsa kapitel 1 i The Green Book (TGB)

frågor till kapitel 1

40

Jobba i arbetshäftet Diskussion, frågor till kapitel 2

Solens betydelse/ Fotosyntes

Kortfilm om fotosyntes

Dream-fall

Läsa kapitel 2 i TGB

frågor till kapitel 2

41

Diskussion, frågor till kapitel 3

Jobba i arbetshäftet

Halloween

Feed-give

Läsa kapitel 3 i TGB

frågor till kapitel 3

42

Diskussion, frågor till kapitel 4

Jobba i arbetshäftet

Daffodils av Woodsworth + I'm the King of the Mountain

Go-hear

Läsa kapitel 4 i TGB

frågor till kapitel 4

43

Diskussion, frågor till kapitel 5

Jobba i arbetshäftet

 

Hide-keep

Läsa kapitel 5 i TGB

frågor till kapitel 5

44

LOV

Ingen läxa

45

Jobba i arbetshäftet

 

Know-leave

 

46

Jobba i arbetshäftet

Diskussion, frågor till kapitel 6-7

Lend-mean

Läsa kapitel 6-7 i TGB

frågor till kapitel 6-7

47

Jobba i arbetshäftet

Substantiv i singular och plural + a/an

Meet-read

 

48

The Green Book färdig - Arbetshäftet klart

Rise-sell

49

Extra tid

Send-shrink

50

Julfilm: The Princess Bride

Ingen läxa

51

Extra tid

 

2

LPP Ghost Story

Använda Power Point

Ingen läxa

3

Arbeta med sin Ghost Story

Shut - sleep + Ghost Story

4

Arbeta med sin Ghost Story

Smell - stand + Ghost Story

5

Arbeta med sin Ghost Story

Steal - teach + Ghost Story

6

Arbeta med sin Ghost Story

Tear - understand + Ghost Story

7

Göra klar sin Ghost Story

Wake - write+ Ghost Story klar för presentation

8

Presentation av Ghost Stories

Ingen läxa

9

Sportlov

Ingen läxa

10

Extra tid

Ingen läxa

11

LPP Grammar and News

Grammatik, diskussioner och nyheter

De som har missat verbförhör gör dessa.

12

Grammatik, diskussioner och nyheter

regelbundna verb i presens och imperfekt/ preteritum

13

Grammatik, diskussioner och nyheter

meningar i nekande och frågande form, do/does, don't/ doesn't, did/ didn't 

14

Påsklov

 

15

Grammatik, diskussioner och nyheter

regelbundna verb i perfekt och pluskvamperfekt

16

Grammatik, diskussioner och nyheter

regelbundna verb i futurum

17

Grammatik, diskussioner och nyheter

oregelbundna verb i olika tempus

18

Prov :

Verb i alla tempus, läsförståelse, översättning av meningar från svenska till engelska, lucktext

Repetition och prov

19

LPP Talk show

Träna inför gruppens Talk Show

20

Talk show

Träna inför gruppens Talk Show

21

Talk Show - uppspelning

Träna inför gruppens Talk Show

22

Extra tid

 

23

Extra tid

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: