Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa2 Lå2019-20

Skapad 2019-06-13 13:41 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Välkommen till idrott och hälsa2 läsåret 2019-2020 här på Rodengymnasiet. Vi kommer att jobba praktiskt med många olika aktiviteter och idrotter. Vi kommer även att ha teorilektioner på olika moment som finns i kursupplägget.

Innehåll

Uppgifter

  • Hälsofrämjande arbete

  • Måndag 30/9 planera lektion

  • Måndag 30/9 planera din/er lektion

  • Introduktion ledarskap

  • Ledarskap och planera lektion

  • Träningsupplägg för dig

Matriser

Idr
Idrott och hälsa2 Lå2019-20

F
Åtgärd krävs
E
D
C
B
A
Rörelsekvaliteter
Som utvecklar den kroppsliga förmågan
Åtgärd krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Teori
Beskriva aktiviteternas fysiologiskt och psykologiska betydelse
Åtgärd krävs
I samband med det kan eleven översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Hälsofrämjande
Praktiskt
Åtgärd krävs
På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori.
På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Teori, hälsofrämjande
Åtgärd krävs
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt och nyanserat beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Friluftsliv
Åtgärd krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.
Friluftsliv teori
Åtgärd krävs
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Kroppsideal
Eleven kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.
Eleven kan utförligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.
Miljöer anpassas till människan
Dessutom kan eleven översiktligt beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Dessutom kan eleven utförligt beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Hänsyn och nödsituation
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: