Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa, tala, lyssna årskurs 1 läsåret 19/20 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 13:48 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Nu ska du få tillträde till den magiska världen...böckernas värld!

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska arbeta med språk då det är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.


Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta kontinuerligt under årskurs 1.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska


- Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
- Skapa en egen bok där vi skriver om ett djur som hör till bokstaven. Läsa igenom sin text.

- Arbeta med arbetsboken "Den magiska kulan" där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
- Jobba med ordbilder
- Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
- Läsa i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer, och jobba i en läxbok som hör till
- Göra egna böcker och bläddror.
- Spela olika spel, se på Livet i bokstavslandet, sjunga bokstavssånger.
- Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.
- Jobba med läsförsåelsestrategier som "Spågumman Julia", "Frågeapan", "Fröken detektiv" och "Cowboy Jim"
- Arbeta konkret med de olika momenten utomhus för att öka förståelsen.

 

Vad ska du lära dig?

 

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig:

- Sambandet mellan ljud och bokstav.

- Alfabetet och alfabetisk ordning.

- Att tala, lyssna och samtala.

- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

2. Hur det ska bedömas?

Genom samtal, diskussioner,  Skolverkets bedömningsstöd Läsa.

3. Vad är det som bedöms?

Att du kan namnge i stort sett alla bokstäver och vet du de låter.

Att du urskiljer ord i meningar.

Att du läser enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.

Att du korrigerar dig själv med hjälp av läraren när du läser.

Att du visar förståelse för det du läser genom att kommentera och återge något av det lästa.

Att du visar förståelse för lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: