Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2019-06-13 13:52 i Smedby skola Hedemora
Matematik med utgångspunkt i Mattedetektiverna 2A
Grundskola 2 Matematik
"Matte-detektiverna" är vårt fasta läromedel i matematik. Vi arbetar även med praktiska övningar kopplade till de arbetsområden som boken behandlar och färdighetstränar i matteappen Vektor.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik ht åk 2

Tal
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Tallinjen 0 till 100.
Talen upp till 100. Större än och mindre än.
Hälften dubbelt
Ordningstalen upp till 100:e.
Ental, tiotal och hundratal upp till 1000.
Geometri
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Fortsätta mönster.
Se symmetri i olika figurer.
Namnge, jämföra och beskriva två -och tredimensionella figurer.
Addition och subrtaktion
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Addera och subtrahera 0 till 100 utan tiotals-övergång.
Addera och subtrahera 0 till 100 med tiotals-övergång.
Addition och subtraktion med 10 och 9.
Addition och subtraktion med hela tiotal.
Sambandet addition/ subtraktion.
Addition och subtraktion med omgruppering.
Mätning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Räkna med och växla pengar upp till 100kr.
Mäta och använda enheterna m och cm.
Känna till enheterna kg, hg och g.
Tid - kvart i och kvart över.
Statistik
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Förstå enkla tabeller.
Förstå enkla diagram. (stapel och cirkel)
Göra egna tabeller och diagram.
Sannolikhet.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Bedöma om mina lösningar är rimliga.
Välja rätt räknesätt.
Uppskatta.
Algebra
 • Ma  1-3
Räkna uppgifter med utelämnade tal.
Historia
Känner till något om hur man räknade förr.
Kan lite om gamla längdenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: