Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 8, Judendom och Islam, v.34-43, Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 14:20 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Under åk 8 kommer vi att studera de Abrahamitiska religionerna med fokus på Judendom och Islam. Vi kommer också att titta på religiösa källor och etiska modeller.

Innehåll

1. Vad ska vi arbeta med?

 

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

 v.34

 

Judendom

Läxa s.183 - 193  + Anteckningar

Vi kommer att gå igenom:

orsaker-konsekvenser-samband  Genomgång: Judiska högtider s.124-130

Judendom repetition elevblad 5:3 d-f,  5:5, 5:14 - 5:16

 

 

 v.35-36

Islam:

Läxa s.194 - 201 + Anteckningar

Vi kommer att gå igenom:

-          Islams äldsta historia, berättelsen om Muhammed

    -          Skriften – Koranen, haditherna

 

v.37

  Islam :            

Läxa s. 209 -215

Vi kommer att gå igenom:

 • Läran dvs de fem pelarna

-          Riktningar

    -  Vardag och högtider

 

 v.38-39

  Likheter/olikheter mellan abrahimitiska religionerna

 v.40-41

 Etik & Moral  

Läxa s.29-43

Vi kommer att gå igenom:

-          Etiska dilemman

-          Värderingsövningar

 

 v.42-43

Källkritik Att förstå källkritik i historia och religion

 

   

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda genomgångar, filmer, böcker, arbetsblad och anteckningar, grupparbete samt källor på nätet.

Hur det ska bedömas?

Detta görs via inlämningsuppgift skriftlig och muntlig redovisning, prov, engagemang under lektioner. 

Vad är det som bedöms?

De kunskaper som visas med en inlämningsuppgift, den muntliga och skriftliga redovisningen samt en Powerpoint, proven och aktiviteter på lektionerna mot kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: