Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6 1700-1800-tal

Skapad 2019-06-13 14:23 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Frihetstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Under Frihetstiden började människor kräva mer inflytande och kungens makt minskade. Folk tröttnade på krig. Riksdagen skaffade sig mer makt efter Karl XII:s död.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi bland annat använda läroboken "Upptäck Historia" (från Liber) s.190-229. Vi kommer också se filmer, diskutera, arbeta med instuderingsfrågor och begreppslistor mm. för att lära oss så mycket som möjligt om tidsepoken. 

Uppgifter

 • Avslutande uppgift historia åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia 4-6

E
C
A
Tidsperioder
Förmågan att känna till fakta kring vad? när? vem? var?
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Historiska begrepp
Förmågan att använda ett historiskt språk istället för vardagsspråket.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder historiska begrepp i viss utsträckning och någorlunda korrekt
Du använder historiska begrepp i relativt stor utsträckning och på ett korrekt sätt
Du använder historiska begrepp i stor utsträckning och på ett korrekt sätt
Spår av historien
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du visar och förklarar spår av historien som finns i vår tid. Du diskuterar på ett enkelt sätt sambandet mellan dåtid och nutid.
Du visar och förklarar spår av historien som finns i vår tid. Du diskuterar på ett relativt utvecklat sätt sambandet mellan dåtid och nutid.
Du visar och förklarar spår av historien som finns i vår tid. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt sambandet mellan dåtid och nutid.
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder historiska källor och kan resonera på ett enkelt sätt om huruvida källan/källorna är användbara.
Du använder historiska källor och kan resonera på ett relativt utvecklat sätt om huruvida källan/källorna är användbara.
Du använder historiska källor och kan resonera på ett utvecklat och tydligt sätt om huruvida källan/källorna är användbara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: