Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse

Skapad 2019-06-13 14:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
läs och skrivutveckling
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Läsning innebär att världen öppnar sig. Möjligheter att förstå och göra sig förstådd genom ord, symboler, texter skapar en gemenskap i samhället. Under detta läsåret kommer vi arbete med, alfabetet, ordbilder, stavelser och texter som kan leda till en ökad läsutveckling för dig.

Innehåll

Konkretisering av mål

Vi tränar på bokstäver och ordbilder. Vi tränar på att läsa med hjälp av stavelser för att förstå sambandet mellan bokstäverna orden och meningarna. Vi använder lästeknik genom att läsa olika slags texter tillsammans och tillämpa olika lässtrategier utifrån materialet En läsande klass (spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern). Vi skriver tillsammans enkla texter utifrån de ämne som vi arbetar med.

Vi läser tillsammans olika slags texter och diskuterar dem samt svarar på frågor, t ex i boken Pojken och Tigern, olika faktaböcker eller böcker som vi lånat på biblioteket (högläsning). Vi tränar också på att läsa böcker med upprepande ord som gör att det blir lättare att själv läsa i boken.

 

Undervisning - så gör vi

Du läser regelbundet tillsammans med en vuxen där du läser de ord som du känner igen för att visa hur din läsning utvecklas .

Du tränar på redan igenkända och nya ordbilder och tillsammans med en vuxen skriver du meningar av dessa med hjälp av bildstöd på datorn (widgitonline).

Du tränar på att skriva och höra hur bokstäverna låter när de bildar ett ord. 

Du läser med hjälp av en vuxen texter och sammanfattar eller besvarar frågor som hör till för att visa att du förstår vad du läser samt visar att du kan förstå texters budskap.

 

 Bedömning:

Du visar att du med stöd av bilder kan läsa berättande text med kända ord och bekant innehåll.

Du svarar på frågor om innehållet som visar din förståelse av texterna.

Du kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: