Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - återberättande text åk 5 v.43-51 (lov 44) Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 14:43 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Olika texttyper I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få undervisning om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texter vi ska arbeta med är argumenterande texter, återberättande texter, berättande texter samt faktatexter. Vi kommer att börja arbeta med den argumenterande texten.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du ska...

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna frågor och sammanställa dessa.

- planera en återberättande  text och skriva en artikel utifrån den givna strukturen som kännetecknar en återberättande text text.

- planera och genomföra en intervju med öppna och stängda frågor.

 

Hur ska du arbeta?

- gemensamma genomgångar 

- arbeta självständigt i arbetsboken Klara svenskan

- diskussioner i par och i grupp

- skriftliga uppgifter som lämnas in

- muntlig redogörelse 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska...

2. Hur det ska bedömas? 

- skriftlig inlämningsuppgift 

- genomförd intervju

- aktivitet under lektionerna

- klassrumsdiskussioner 

 

3. Vad är det som bedöms?

 - det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: skriva en artikel

- den muntliga intervjun

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: