Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid och Ilon

Skapad 2019-06-13 14:49 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska SO (år 1-3) Bild
Astrid Lindgrens berättelser är kända över hela världen. Ilon Wiklands bilder finns i många av hennes böcker. Nu ska du få veta mycket om dessa två.

Innehåll

Mål:

 • Känna till hur människor levde förr i tiden.
 • Kunna jämföra livet förr och nu.
 • Känna till begreppet tidslinje.
 • Känna till och kunna berätta om Astrid Lindgren och Ilon Wikland.
 • Känna till några böcker skrivna av Astrid Lindgren.
 • Känna igen Ilon Wiklands illustrationer.
 • Kunna återge delar av handlingen i några av deras böcker.

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa litteratur av Astrid Lindgren. Titta på Ilon Wiklands illustrationer och jämföra med andra illustratörer. Fakta genom film och bildspel. Vi kommer skriva faktatext. Vi kommer ta del av hur det var i Sverige i början på 1900-talet, i mitten av 1900-talet och jämföra med hur det är idag.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: