Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Nationella prov Matematik, 2019

Skapad 2019-06-13 14:54 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Sammanställning av Nationella prov Matematik, 2019 Matrisen visar två nivåer, markerade N eller EN N= Nått kunskapskraven för åk 3 EN= Ej Nått kunskapskraven för åk 3

Innehåll

 

Matriser

Ma
Sammanställning av Nationella prov i matematik, 2019

Delprovsresultat

N: nått kravnivån, EN: ej nått kravnivån
EN
N
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Problemlösningsförmåga – tolkar ledtrådarna på korten och använder någon strategi för att lösa problemet. A2 Begrepps- och resonemangsförmågan - visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som t ex lika stora, hälften och fjärdedel. För och följer enkla resonemang kring problemet. A3 Kommunikationsförmåga - deltar i samtalet kring problemet. Kravnivå: minst två av tre kriterier.
Delprov B – Taluppfattning och tals användning:
B1 positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal. Kravnivå: 15 poäng (totalt 22)
Delprov C – Taluppfattning och tals användning:
C1 tolka en uppgift till matematiska symboler, göra beräkningar samt tolka sina beräkningar till korrekta svar. Kravnivå: 11 poäng (totalt 16)
Delprov D – Geometri
D1 Tid, volym och lösa enkla problem. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov E – Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring.
E1 strategier för att lösa enkla problem. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Delprov F – Taluppfattning och tals användning
Välja och använda skriftliga räknemetoder i addition: Kravnivå: F1 Uppgift 1-5: 7 poäng (totalt 10)
Delprov F - Taluppfattning och tals användning:
Välja och använda skriftliga räknemetoder i subtraktion. Kravnivå: F2 Uppgift 6-10: 6 poäng (totalt 10)
Delprov G - Algebra samt Taluppfattning och tals användning:
Mönster, matematiska likheter samt uppdelning av tal. Kravnivå: G1 Uppgift 1-8: 10 poäng (totalt 14)
Delprov G - Algebra samt Taluppfattning och tals användning:
Huvudräkning och likhetstecknets innebörd Kravnivå: G2 Uppgift 9-11: 9 poäng (totalt 12)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: