Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt- Årstiderna

Skapad 2019-06-13 15:09 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
NO året runt Årk 1
Grundskola 2 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Undervisningen om "Året runt" ska ge eleven kunskap om hur ett år ser ut. Varför vi har årstidsväxlingar och hur naturen förändras i och med årstiderna. Hur djur anpassar sig till årstiden och något djurs livscykel.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

·         årets månader och årstider.

·         berätta om de fyra årstiderna och vad som är speciellt för dem. 

·         berätta om något djurs och någon växts (i vår närmiljö) anpassning till de olika årstiderna.

·         förklara varför det är olika varmt på jorden och hur det hänger ihop med årstiderna

·         enkel observation och dokumentation av årstiderna  

 

Lektionsplanering:

 

Lektion 1: Inledning- visa eleverna matriserna.

Förklaring om varför vi har de olika årstiderna, visa bild och genomför experiment med jordglob och ficklampa. Bilden finns även i Boken om NO

Presentera vilka växter (ek, gran,) och djur (igelkott, myra, älg, koltrast) som vi kommer följa i de olika årstiderna.

 

Lektion 2: Sommaren- Visa bilden ifrån Boken om NO. Diskutera. Koltrasten- bygger bo och matar ungar. Älgar- älgkon har en kalv. Igelkotten- den äter upp sig inför hösten, vaken på natten. Myrorna- jobbar med att samla in mat och göra myrstacken större. Eken har löv och ekollonen börjar mogna. Granen har kottar som börjar mogna.

Eleverna får rita en liten bild om sommaren (1/4- A4).

 

Lektion 3: Hösten- Visa bilden ifrån Boken om NO. Diskutera. Koltrasten- flyger utomlands. Älgar- Honan och hanen parar sig. Igelkotten- Går ide i lövhögar. Myrorna- Går ner djupare in i myrstacken och sover. Eken- tappar sina löv och ekollon. Granen tappar sina kottar.

Eleverna får rita en liten bild om hösten (1/4- A4).

 

Lektion 4: Vintern- Visa bilden ifrån Boken om NO. Diskutera. Koltrasten- är i sydeuropa där det är varmare. Älgen- försöker överleva, om det blir ont om mat kan älgen äta barren ifrån granen och tallen, hanen tappar sina ord. Myrorna- sover djupt ned i stacken. Eken- drar in vätskan och håller den djupt inne i rötterna och vilar. Granen- drar ner vätskan i rötterna och vilar. Eleverna får rita en liten bild om vintern (1/4- A4).

 

Lektion 5: Våren- Visa bilden ifrån Boken om NO. Diskutera. Koltrasten- kommer tillbaka till Sverige och parar sig. Älgen- honan får sin unge, oftast bara en, hanen bildar sina horn som de sedan fejar. Myrorna- går ut och letar mat, tar hand om drottningen som börjar lägga nya ägg. Eken- vätskan dras upp till stammen och grenarna, får knoppar som blir till löv. Granen- vätskan dras upp till stammen och grenarna, får knoppar som blir till nya skott med barr. Eleverna får rita en liten bild om våren (1/4- A4).

 

Lektion 6: Eleverna får välja ett djur som de ska arbeta om och visa hur de har det på årstiderna. Eleverna förbereder sig presentation, de jobbar tillsammans de som ska presentera om samma djur.

 

Lektion 7: Eleverna får välja en växt som de ska arbeta om och visa hur de har det på årstiderna. Eleverna förbereder sig presentation, de jobbar tillsammans de som ska presentera om samma växter.

 

Lektion 8: Eleverna delas in i olika små grupper där de får redovisa sina djur och växter.

 

Lektion 9: Sammanfatta. Eleverna får feedback på sitt arbete och vi pratar om vad de har lärt sig.

 

 

 

Uppgifter

 • Boken om NO

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3

Matriser

NO Sv Bi
Året runt

Eleven uppnår inte målet
Eleven är på god väg att nå målet
Eleven når målet
Eleven når målet med marginal
Begreppsförmågan
I samtal om årstider kan eleven berätta om förändringar i naturen och kan ge ett exempel på en livscykel hos ett djur och hos en växt .
Ex: Eleven har inte varit aktiv på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Ex: Eleven har varit med i samtalet och kan beskriva livcykeln till viss del. Eleven behöver hjälp att beskriva livscykeln.
Ex: Eleven kan beskriva livscykeln hos både ett djur och hos en växt.
Ex: Eleverna kan på ett mer detaljerat sätt beskriva livscykeln hos både ett djur och en växt.
Analysförmåga
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband mellan djur och årstiderna.
Ex: Eleven har inte varit aktiv på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Ex: Eleven har delvis beskrivit samband mellan djur och årstiderna. Eleven behöver hjälp att beskriva sambanden.
Ex: Eleven kan på ett enkelt sätt ge exempel på samband mellan djur och årstiderna.
Eleven kan på ett detaljerat sätt ge exempel på samband mellan djur och årstiderna.
Metodförmågan
Eleven gör enkla observationer av årstider och kan då nämna några olika djur och växter.
Ex: Eleven har inte varit aktiv på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Ex: Eleven kan delvis beskriva en observation av en årstid. Eleven kan artbestämma antingen ett djur eller en växt. Eleven behöver hjälp i sin beskrivning.
Ex: Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sina observationer av årstiderna.Eleven kan artbestämma minst en art av djur och en art av växt.
Ex: Eleven kan på ett detaljerat sätt beskriva sina observationer av årstiderna. Eleven kan artbestämma flera olika djur och växter.
Metodförmågan
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer
Ex: Eleven har inte varit aktiv på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Ex: Eleven behöver hjälp att dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Ex: Eleven kan på ett enkelt sätt dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Ex: Eleven kan med hjälp av olika uttrycksformer dokumentera på ett tydligt sätt vad de har undersökt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: