Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2019-06-13 15:22 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Matematik är inte bara att räkna plus och minus. Det är så mycket, mycket mer.

Innehåll

Mål:

 

Kunna lösa uppgifter inom addition och subtraktion med huvudräkning inom talområde 0 - 20.

Kunna utföra beräkningar inom talområde 0 - 100.

Kunna generalisera tiokompisarna, 3+7, 13+7, 23+7, 10-3, 20-3, 30-3.

Kunna ordningstalen.

Kunna beskriva platsvärden i tal: ental, tiotal.

Kunna del av helhet såsom en halv, en tredjedel och en fjärdedel.

Förstå likhetstecknets betydelse.

Kunna 2, 5, och 10:ans multiplikationstabell.

Kunna lösa ett matteproblem och visa hur du löser det.

 

Undervisning:

Vi arbetar med läromedlen "Mitt i prick", "Praktisk matematik med språket som bas" och "Kluris A". Vi arbetar i par, smågrupper och enskilt. Vi har gemensamma diskussioner. Vi spelar olika mattespel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: