Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva planering åk 2

Skapad 2019-06-13 15:27 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Planering i svenska för åk 2
Grundskola 2 Svenska
Vi tränar på att skriva meningar till bilder, och att använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. Öva på att skriva berättande texter med en röd tråd och faktatexter. Språklig medvetenhet sammansatta ord, motsatsord,vokaler och konsonanter.

Innehåll

Mål:

Skriva enkla texter med läslig and stil och på dator. Kombinera text och bild. Enkla former för textbearbetning.

 

 

Skriva:

- Kunna skriva berättelse med början, handling och slut för hand och på Ipad

- Kunna söka fakta och skriva enkel faktatext för hand och på Ipad

- Kunna skriva läslig text med små bokstäver och mellanrum mellan orden

- Kunna stava vanligt förekommande ord

- Kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt

 

 

 

Arbetssätt:

- Varje vecka har vi veckans ord /begrepp som vi samtalar kring med en kompis eller läraren

- Varje dag ägnar vi en stund åt tyst läsning eller läsning i läsgrupp samt recenserar det vi läst

- Regelbundna boksamtal i biblioteket med bibliotekarien och bokrecensioner

- Varje vecka läser läraren högt ur en kapitelbok och sedan diskuterar vi det hört

- Varje vecka arbetar vi med boken "Läs och tänk" Start och A

 

- I samlingar berättar vi om saker som hänt för varandra

- Vi läser texter och återberättar dem för varandra

- Vi övar även grammatik och stavning i olika spel på Ipad 

 

Bedömning:

- Under terminen bedöms, med hjälp av Skolverkets Diagnosmaterial, om målen nåtts.

Regelbunden bedömning inom de olika arbetsområdena varje vecka individuellt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Sv planering åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Skriva
Eleven skriver enkla texter med läslig handstil Skriver texter på dator
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap
Jag skriver så att texten är läslig för mig själv och andra
Eleven använde stor bokstav, punkt och frågetecken och kan stava till vanliga ord
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap
Jag kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord.
Jag använder stor bokstav och punkt
Jag använder ofta stor bokstav och punkt samt andra förekommande skiljetecken. Jag kan stava orden som jag använder när jag skriver.
Eleven kan kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka ett budskap
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap
Jag kan skriva kortare texter med och utan bildstöd ex berättelser brev och skriva på dator / Ipad
Jag kan skriva längre berättelser med eller utan bildstöd
Jag kan enkla skirvregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: