Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talet, klass 6, ht -19, v 34-39

Skapad 2019-06-13 15:34 i Piratenskolan Simrishamn
, klass 6, ht -19, v 40-45
Grundskola 6 Historia
1700-talet, klass 6, ht -19, v 34-39

Innehåll

1700-talet, klass 6, ht -19, v 34-39

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
1700-talet, 19/20

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Samband, tidsperioder
 • Hi  E 6
Handel, politik och levnadsförhållande: Du berättar och jämför tidsperioder på ett enkelt sätt.
Handel, politik och levnadsförhållande: Du berättar och jämför tidsperioder på ett utvecklat sätt.
Handel, politik och levnadsförhållande: Du berättar och jämför tidsperioder på ett välutvecklat sätt.
Påverkan på nutiden
 • Hi  E 6
Du förklarar på ett enkelt sätt hur personer och händelser påverkat vår tid.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur personer och händelser påverkat vår tid.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur personer och händelser påverkat vår tid.
Spår av historien
 • Hi  E 6
Du förklarar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader mellan hur personer och händelser framställts.
Du förklarar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader mellan hur personer och händelser framställts.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader mellan hur personer och händelser framställts.
Källor
 • Hi  E 6
Du förklarar enkelt varför du använt de källor du valt.
Du förklarar på ett utvecklat sätt varför du använt de källor du valt.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt varför du använt de källor du valt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: