Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, årskurs 2, läsa och skriva, planering, Sofia skola

Skapad 2019-06-13 16:20 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Läsa och skriva

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter för anpassning för deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med och utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska läsa olika texter, se på filmer som behandlar området, lyssna vid lärarens genomgångar, delta aktivt i diskussioner och samtal samt skriva en egen text. Du ska genomföra arbetsuppgifterna som din lärare ger dig.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du kommer att arbeta enskilt, par och i grupp.

Du kommer att få läsa, skriva, samtala och illustera med bilder eller annan media.

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska kunna läsa en för dig åldersanpassad text och förstå vad du läser.

Du ska kunna skriva fullständiga meningar med skiljetecken.

Du ska kunna stava några för dig vanligt förekommande ord.

Du ska känna till olika sätt att stava ord.

Du ska kunna stava för dig vanligt förekommande ord med dubbelteckning.

Du ska kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut.

Du ska kunna läsa och skriva olika sorters texter och känna till deras språkliga drag.

2. Hur det ska bedömas?

Genom att du visar dina kunskaper muntligt eller skriftligt i form av kunna återge och sammanfatta det du tagit till dig av undervisningen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: