Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell rätt (folkrätt och EU-rätt)

Skapad 2019-06-13 16:26 i Hagagymnasiet Borlänge
Internationell rätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
Gymnasieskola Juridik
Vad är en stat? Hur skapas internationella regler? Vad innebär EU och EU-rätten? Hur fungerar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter?

Innehåll

Klassen arbetar med att lyssna på föreläsning kring Internationell rätt samt göra en egen rättsutredning kring Mänskliga rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
  Jur  -
 • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.
  Jur  -

Matriser

Jur
Rätten & Samhället Internationell rätt, Folkrätt och EU

E
C
D innebär att kunskapskrav för E är uppfylld och till övervägande del är kunskapskrav på C-nivå uppfyllda.
A
B innebär att kunskapskrav för C är uppfylld och till övervägande del är kunskapskrav på A-nivå uppfyllda.
Kunskaper
Kunskaper om centrala rättsområden.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av internationell rätt.
Eleven redogör utförligt för delar av internationell rätt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av internationell rätt.
Begrepp
Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Juridiska dokument
Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
Juridisk metod
Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofi
Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör internationell rätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör internationell rätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör internationell rätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: