Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2011-09-14 15:29 i Sofielundsskolan Sollentuna
Ett temaarbete om kroppen som sträcker sig över ca. 6-7 veckor.
Grundskola 1 – 3 Bild Matematik Biologi Svenska som andraspråk

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Biologi

Du ska kunna:

 • namnge olika kroppsdelar

 • känna till de olika 5 sinnena

 • förstå betydelsen av att äta frukost varje dag

 • känna till att det finns ett samband mellan motion och hälsa

Svenska som andraspråk

Du ska kunna:

 • kombinera specifika ordbilder med bilder

 • läsa och översätta enkla faktatexter om kroppen

 • känna till hur en enkel faktatext är uppbyggd

 • Skriva enkla faktatexter om kroppen och sinnena

Matematik

Du ska kunna:

 • begreppen:
  •  stor-större-störst
  • liten-mindre-minst
  • lång- längre- längst
  • kort-kortare-kortast

Undervisning

Du kommer bland mycket annat att:

 • koppla ihop bilder på kroppsdelar med rätt namn

 • testa dina sinnen, smaka, lukta, känna, se, höra

 • leka rörelselekar

 • Läsa enkla faktatexter om kroppen

 • fotografera varandra, lägga in i datorn, skriva ut bilden och arbeta med bilden

 • läsa om betydelsen av frukost

 • skriva om frukosten

 • äta frukost

 • lyssna till högläsning

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lärt dig genom att:

• delta aktivt i samtal och diskussioner

  skriva enkla faktatexter om kroppen och sinnena

• rita och måla

Uppföljning

Vi kommer att följa upp detta genom att i utvecklingssamtal för respektive ämne redovisa vad eleven kan och vad han/hon behöver arbeta vidare med för att nå högre mål.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: