Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-06-13 21:51 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Välkommen till matematikens spännande värld. Du kommer att träna för att bli riktigt säker på talkompisarna upp till 10. Du kommer arbeta tillsammans med dina kompisar för att lära dig flera matteord och hur ni ska lösa många kluriga uppgifter.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

Du kommer att utveckla förmågan att ...

 • att lösa problem

 • att använda matematiska begrepp

 • att förklara hur man tänkt (muntligt, skriftligt eller i handling)

 • att använda matematikens uttrycksformer

 

Du ska behärska följande moment:

 • Kunna ramsräkna till minst 100.
 • Kunna räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
 • Kunna ange vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100.
 • Kunna räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100.
 • Förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
 • Kunna uppskatta antalet föremål utan att räkna.
 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-20.
 • Kunna dela upp tal i två grupper i talområdet 1-10.
 • Känna till begreppen hälften och dubbelt och kunna använda de i talområdet 0-10.
 • Kunna se mönster och fortsätta på en talföljd.
 • Kunna fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20.
 • Kunna storleksordna tal upp till 20.
 • Kunna addera och subtrahera tal inom talområdet 1-10.
 • kunna hantera likhetstecknet och hitta ett tal som saknas.

 

Du kommer även att arbeta med...

 • geometriska formerna
 • beskriva föremåls placering och enkla lägesbestämningar
 • klockan
 • längd,vikt och volym
 • enkla tabeller och diagram
 • problemlösning

 

Hur arbetar du ...

 • pratar matematik och deltar i gemensamma genomgångar
 • arbeta i grupp/ par / enskilt
 • använder plockmaterial (10 saker), laborationsmaterial (talhusen)
 • träna på att forma och skriva siffror
 • praktisk med olika spel och övningar
 • arbeta med arbetsblad
 • använda digitala redskap som Ipad,dator och smartboard

 

Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd, se matis,  

Taluppfattning (muntlig) HT och Taluppfattning (muntligt och skriftligt) VT.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: