Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering sommarskola 2019 i Borlänge

Skapad 2019-06-14 00:34 i Sommarskola Borlänge
Grundskola F

Innehåll

 

 

Engelsk kursplan

 

 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära

 

ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

 

 

Pedagogisk planering: engelska ,sommarskola 2019 i Borlänge

 

Planeringen gäller för vecka 25-30 för Borlänge sommarskola 2019.

 

Syfte

 

Undervisningen  engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

 

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Mål:

 

Vi kommer att arbeta med 

 

 

 

- Utveckla ditt tal genom att göra par och gruppövningar.

 

- Lyssna på engelska (Mystudyweb, texter, film, musik)

 

- Läsa texter ( My studyweb, andra läromedel) och jobba läsförståelse

 

- Skriva olika texter (skrivövningar)

 

- Övriga lär mycket grammatik t.ex. regelbundna och oregelbundna verb

 

Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att   utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder     där engelska talas.

 

 

 

Arbetsprocess

 

Individuellt arbete- My studyweb

 

Kommunikationsövningar

 

Läs och skrivövningar

 

 

 

 • Läraren kommer att ha genomgångar inom varje område på olika sätt.
 • Eleverna arbetar med uppgifter både skriftligt och muntligt (enskilt, par eller grupp)
 • Eleverna diskuterar i par eller i grupp.
 • Eleverna arbetar med individuella uppgifter på My studyweb eller andra websidor
 • I slutet av sommarskolan gör eleverna ett efter test i kartläggaren
 • Studiehandledning på starkaste skolspråket under lektionerna 

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i engelska. Under veckorna på sommarskolan kommer du att få muntliga och skriftliga uppgifter. Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna.

 

Följande ingår i den samlade bedömningen:

 

Lyssna - Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal. 
Läsa 
-     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva
 -  Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i   

 

                samtal om vardagliga ämnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: